30. 6. 2019 – nedeľa

15.00 -  Nám. sv. Egídia, Poprad

Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Slovensko

v spolupráci s mestom Poprad

18:00 - Obecný úrad Baška

Klasik Band Sax Quartett, Košice, Slovensko

Súbor bicích nástrojov, Legnica, Poľsko

pod záštitou starostu p. Jána Serbina

19.00 - Hotel Titris, Tatranská Lomnica

Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Slovensko

v spolupráci s mestom Vysoké Tatry

***

1. 7. 2019 - pondelok

20:45 - Verejná knižnica J. Bocatia, nádvorie Barkóczyho paláca, Hlavná 48, Košice

SVIEČKOVÝ KONCERT

Súbor bicích nástrojov, Legnica, Poľsko

Tanečný dychový orchester KLASIK BAND, Košice

***

2. 7. 2019 - utorok

10.00 - Odborný seminár a prezentácia

"Elektronický a digitálny stojan na noty 2"

Rekreačné zariadenie Zlatá Idka

15.00 -  Nám. sv. Egídia, Poprad

Komorný miešaný zbor "YEVSHAN", Ľvov, Ukrajina

v spolupráci s mestom Poprad

18:00 - Kultúrny dom Skároš

Súbor bicích nástrojov, Legnica, Poľsko

v spolupráci s obcou Skároš

pod záštitou starostu obce JUDr. Ladislava Vranku

18:00 - Kostol sv. Petra a Pavla, Nový Smokovec

Akademický zbor Politechnickej univerzity, Wroclaw, Poľsko

19.00 - Hotel Titris, Tatranská Lomnica

Národný komorný orchester "POLIFONIJA" Politechnickej univerzity, Ľvov, Ukrajina

v spolupráci s mestom Vysoké Tatry

***

3. 7. 2019 – streda

18:00 - Gréckokatolícky chrám sv. archanjela Michala, Helcmanovce

Komorný miešaný zbor "YEVSHAN", Ľvov, Ukrajina

20.30 - Kostol Premonštrátov, Hlavná ul., Košice

Akademický zbor Politechnickej univerzity, Wroclaw, Poľsko

Národný komorný orchester "POLIFONIJA" Politechnickej univerzity, Ľvov, Ukrajina

***

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2019 - štvrtok

18:00 - Sála kultúrneho domu, Košice - Poľov

Orchester ľudových nástrojov Štátneho hudobného učilišťa, Užhorod, Ukrajina

v spolupráci s Mestskou časťou Košice - Poľov

pod záštitou starostu p. Ing. Ladislava Bradu

19:30 - Kostol Premonštrátov, Hlavná ul., Košice

ZÁVEREČNÝ GALAKONCERT FESTIVALU

Karl Jenkins: STABAT MATER (2008)

Medzinárodný orchester a zbor ŠENGENSKÝ POLUDNÍK,

Sólistky: Iryna Semenjuk a Tamila Mamedova

Dirigent: Roman Kreslenko

***

5. 7. 2019 - piatok

15.00 – Altánok v Mestskom parku, Tatranská Lomnica

Súbor bicích nástrojov, Legnica, Poľsko

v spolupráci s mestom Vysoké Tatry

15.00 -  Nám. sv. Egídia, Poprad

Orchester ľudových nástrojov Štátneho hudobného učilišťa, Užhorod, Ukrajina

v spolupráci s mestom Poprad

17.00 – Gréckokatolícky chrám bl. mučeníka P. P. Gojdiča, Veľké Kapušany

Akademický zbor Politechnickej univerzity, Wroclaw, Poľsko

VSTUP NA KONCERTY VOĽNÝ

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

***

MIMORIADNE KONCERTY

14. 4. 2019 - nedeľa

15.00 - Reformovaný kostol, Slanec

Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Slovensko

v spolupráci s Českým spolkom na Slovensku

***

28. 4. 2019 - nedeľa

15.00 - Rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie, Martin

Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Slovensko

v spolupráci s Českým spolkom na Slovensku

***

12. 5. 2019 - nedeľa

15.00 - Parafia NSPJ sv. Jána Boska, Katowice, Poľsko

Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Slovensko

Miešaný zbor HARMONIA Sliezskej univerzity, Poľsko

***

8. 6. 2019 - sobota

20.00 - Rímskokatolícky kostol sťatia sv. Jána, Sabinov

Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Slovensko

Akademický komorný zbor CANTUS, Užhorod, Ukrajina

v spolupráci s Hudobným centrom Bratislava v rámci festivalu Pro Musica Nostra Sarossiensi

***

7. 7. 2019 - nedeľa

17.00 - Verestemplom, Debrecen, Poľsko

Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Slovensko

v spolupráci s nadáciou "Srdcia pre Vás"