4. 7. 2016 – pondelok

18.00 – Kostol sv. Petra a Pavla, Nový Smokovec

Schola Cantorum Budapestiensis, Budapest, Maďarsko 

18.00 -  sv. Omša, 18.45 – koncert – Farský kostol sv. Michala, archanjela

Košice – Poľov

Zbor Sväto-Pokrovského Chrámu, Užhorod, Ukrajina

5. 7. 2015 – utorok 

Otvárací koncert festivalu,  Kostol Premonštrátov, Hlavná ul., Košice

16.00 – Sv. Omša, 17:00 - Koncert

Zbor Sväto-Pokrovského Chrámu, Užhorod, Ukrajina

Schola Cantorum Budapestiensis, Budapest, Maďarsko

ST. EPHRAIM choir, Maďarsko - STAVMART Slovakian Tour

 

6. 7. 2016 – streda 

18.00 -  sv. Omša, 18.45 – koncert – Kostol Božieho Milosrdenstva, Košice – MČ KVP

ST. EPHRAIM choir, Maďarsko - STAVMART Slovakian Tour 

18.00 – Kostol sv. Petra a Pavla,  Nový Smokovec

Zbor Sväto-Pokrovského Chrámu, Užhorod, Ukrajina 

19.45 - Kostol Nanebovzatia panny Márie, Domonikánske námestie,

Košice (Dominikáni)

Študentský symfonický orchester mesta Brzech, Poľsko

 Charitatívny koncert pre Homo Homini, n.o. 

20.45 – Verejná knižnica J.Bocatia, nádvorie Barkóczyho paláca, Hlavná 48.

Sviečkový koncert

Schola Cantorum Budapestiensis, Budapest, Maďarsko

 

8. 7. 2016 – piatok 

10.00 – Kulturpark, Košice – Budova Bravo

Seminár a workshop pre dirigentov a verejnosť

Študentský symfonický orchester mesta Brzech, Poľsko

Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Slovensko

 

20.00 - Kostol Premonštrátov. Hlavná ulica, Košice

ZÁVEREČNÝ GALAKONCERT FESTIVALU

K. Atterberg – Suit č. 3, op. 19

A. Vivaldi – Štyri ročné obdobia, op. 8

Skvosty opernej literatúry

Sólisti : Andrzej Tulik, Maroš Potokár, Peter Zwiebel, Pavol Varga, Marián Lukáč, Titusz Tóbisz

Medzinárodný orchester « Šengenský poludník »


9. 7. 2016 – sobota 

17.00 -  Reformovaný kostol, Svinica v spolupráci s Českým spolkom na Slovensku

Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Slovensko a jeho hostia

 

19.00 – areál Kúpeľov a. s., Nový Smokovec

Moravské dychové kvinteto, Brno, Česká republika

 

19.30 – Gelnica, Evanjelický kostol, v spolupráci s mestom Gelnica

Študentský symfonický orchester mesta Brzech, Poľsko

 

10. 7. 2016 – nedeľa 

17.00 – Hotel Grand Bellevue, Horný Smokovec

Študentský symfonický orchester mesta Brzech, Poľsko

 

12. 7. 2016 – utorok 

20.00 - Kostol Premonštrátov. Hlavná ulica, Košice

Orchester a zbor « Altissimo », Bukurešť, Rumunsko