Orchester vznikol v roku 2008 z iniciatívy rektora univerzity Jurija Bobalu. Prvým dirigentom bol do roku 2013 Nazarij Jackiv. Od roku 2013 je umeleckým vedúcim Roman Kreslenko. V roku 2015 udelilo ministerstvo kultúry Ukrajiny orchestru za jeho činnosť titul „Národný“.  Počas krátkej existencie získal množstvo ocenení na festivaloch a súťažiach nielen na Ukrajine, ale aj v zahraničí. V repertoári má viac ako 50 diel ukrajinskej a svetovej klasiky.


Komorný zbor Yevshan – bol založený v roku 1990 tvorivými mladými ľuďmi z ukrajinského mesta Ľvov. Členmi zboru sú študenti vysokých škôl mesta, ktorí milujú zborový spev. Všetci sú veľmi pracovití a napriek amatérskemu štatútu súboru, dokážu vystupovať na profesionálnej úrovni, naštudovať súčasný špičkový zborový repertoár. Repertoár zboru tvoria skladby autorov rôznych období, je široký a zastúpenie majú všetky hudobné obdobia. Významné miesto majú samozrejme ukrajinskí zboroví skladatelia, ktorí patria k svetovej špičke v tomto žánri. Počas svojej histórie sa zbor zúčastnil mnohých festivalov, súťaží, špeciálnych koncertov. Získal množstvo najvyšších ocenení, vystupoval a capella, ako aj s najprestížnejšími orchestrami nielen na Ukrajine, ale aj Nemecku, Poľsku, Slovensku, Maďarsku, Francúzsku, Španielsku, taliansku, Bielorusku, USA a Kanade. Zbor má 5 CD nosičov so svojou tvorbou.

Umeleckým vedúcim a zbormajstrom je Igor Dankovskij a zbormajsterkou Ira Kyseľčuk.   


Akademický zbor Politechnickej univerzity vo Wroclawi vznikol v roku 1970. Spočiatku bol prepojený s fakultou baníctva. Od jeho vzniku v ňom účinkovali desiatky spevákov z radov študentov, absolventov a zamestnancov univerzity, ale aj iných vysokých škôl v meste Wroclaw, spolu s ľuďmi mimo akademickej pôdy. Členov zboru, ktorí majú rôzne záujmy a sú aj rôzneho veku, spája jediné – spev.

V rôznorodom repertoári zboru nájdeme viacero foriem, štýlov a žánrov, počnúc do dávnej hudby, po diela poľských a svetových klasických aj súčasných skladateľov. Zbor interpretuje diela v štýle a capella, ale aj veľké vokálno-inštrumentálne skladby so sprievodom symfonického orchestra ako „Carmina Burana” Carla Orffa, „Requiem” Wolfganga Amadeusa Mozarta, „Stabat Mater” Gioacchina Rossiniho, „Requiem” Johna Ruttera, „Sen Geronius” Edwarda Elgara, „Requiem” Maurice’a Duruflé či „Stabat Mater” Antonína Dvořáka. Zbor pravidelne spolupracuje s hudobnými telesami vo Wroclawi a Dolnom Sliezsku, okrem iných s Národným hudobným fórom, Wroclawskou operou či Dolnosliezskou filharmóniou. Zbor bol účastníkom republikových aj medzinárodných projektov  ako „Singing Europe” (2015, 2016), výmenné koncerty s Werkstattorchester Dresden e.V. (2017, 2018) či superpredstavení Wroclawskej Opery (2017, 2018). Je laureátom mnohých prestížnych ocenení za zásluhy v propagácii kultúry, ale aj mnohých cien na hudobných festivaloch v Poľsku a Európe. K jeho posledným oceneniam patria:

  • 3. miesto spolu so špeciálnou cenou za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby „Pater Noster” litovského skladateľa Pauliusa Andriuškevičiusa na 9. Medzinárodnom súťažnom festivale zborov „Laudate Dominum” vo Vilniuse(2018)
  • 1. miesto v kategórii cirkevnej hudby a 2. miesto v kategórii miešaných zborov na 5. Wroclawskom zborovom festivale „Vratislavia Sacra” (2015)
  • zlatá medaila spolu so špeciálnou cenou macedónskeho skladateľa Zapro Zaprova za interpretáciu jeho diela „Radujsja Bogorodice” na festivale „Ohrid Choir Festival” (2014)
  • Grand Prix a špeciálna cena za interpretáciu piesne „A kiedy będziesz moją żoną” na slová Kazimierza Przerwy-Tetmajera na 9. súťaží autorských zborových skladieb Lucjana Laprusa v poľskom meste Kalisz (2014).

V svojom portfóliu má zbor aj nahrávky CD nosičov: „A cappella” (1995, 2008), „Dieťatko sa narodilo” (2008) „Pater noster” (2014). Od roku 1974 je zbor nepretržite organizátorom Festivalu akademických zborov vo Wroclawi. V prvých rokoch existencie zboru bol jeho umeleckým vedúcim Marian Zalega, v rokoch 1973–1999 ho viedol Piotr Ferensowicz. Od roku 2000 je umeleckým vedúcim a dirigentkou Małgorzata Sapiecha-Muzioł.


Jeho členmi sú študenti tried hudobných škôl z Legnice a okolia. Mladí muzikanti pripravujú a prezentujú široký repertoár komorných, pôvodných, ale aj upravených skladieb pre takýto typ súboru, zo všetkých období hudobnej histórie. Súbor mnohokrát vystupoval a koncertoval na rôznych festivaloch, súťažiach, prehliadkach nielen v Poľsku ale aj v zahraničí. Získal množstvo diplomov a ocenení. Súbor tvorí 6 mladých muzikantov, ktorých koncerty majú mimoriadne variabilnú a atraktívnu dramaturgiu.

Umeleckým vedúcim a hlavným pedagógom je Jacek Muziol.


Orchester združuje študentov Štátneho hudobného učilišťa. V jeho repertoári sa každoročne objavujú nové celovečerné programy z diel ukrajinských aj svetových skadateľov. Orchester sa predstavil na festivaloch a koncertoch takmer v celej Európe, známy je samozrejme v celej Ukrajine. Je držiteľom veľkého množstva ocenení. Na Slovensku sa predstaví po druhý raz.

Umelecká vedúca: Svetlana Stegnej


Orchester vznikol v školskom roku 2006-2007, zúčastňuje sa školských verejných koncertov, súťaží a iných kultúrnych akcií v rámci mesta Košice. Repertoár je zložený zo známych klasických moderných a tanečných melódií. Týmto sa orchester snaží prezentovať veľké dychové nástroje v netradičnom zoskupení podporené rytmickou sekciou, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť telesa. Klasik band získal niekoľko ocenení na celoslovenských súťažiach v Gelnici, Novákoch, Košiciach a takéto úspechy sú veľkou motiváciou pre našich mladých hudobníkov, ktorých okrem spoločného muzicírovania spájajú aj priateľské vzťahy.

Dirigent: JÁN SAMSELY


Je absolventom hry na husle Ľvovského štátneho hudobného učilišťa S. P. Ľudkevyča (2008) a Ľvovskej národnej univerzity Ivana Franka, fakulty kultúry a umení (2013). V rokoch 2012 – 2013 sa zúčastnil v Taliansku letnej školy dirigovania pod vedením Ferdinanda Nazzara. V roku 2017 ukončil štúdium operno – symfonického dirigovania na Ľvovskej národnej hudobnej akadémii M. Lysenka v triede profesora Jaremu Kolessa. Počas štúdií na univerzite stál pri zrode komorného orchestra fakulty kultúry a umení. Od roku 2013 je umeleckým vedúcim a dirigentom Národného komorného orchestra „POLIFONIJA“ Národnej univerzity Ľvovská politechnika. Od roku 2016 je umeleckým vedúcim a dirigentom Národného symfonického orchestra Národnej univerzity Ľvovská politechnika. Od roku 2017 je asistentom šéfdirigenta Akademického symfonického orchestra Ľvovskej národnej filharmónie. Spolupracoval s viacerými domácimi aj zahraničnými orchestrami. Bol hosťujúcim dirigentom mnohých hudobných festivalov.


Narodila sa 12 .4. 1995 v Ľvove. Hudbe sa venuje od piatich rokov. Je absolventkou hudobného učilišťa v odbore klavír a spev, štúdium ukončila s vyznamenaním. V roku 2016 získala magisterský titul v odbore klasický spev na Národnej hudobnej akadémii Mykolu Lysenka v Ľvove. V Národnej opere v Ľvove debutovala ako študentka v roku 2016 v postave Cherubína v inscenácii opery Wolfganga Amadea Mozarta Figarova svadba. V roku 2008 sa stala laureátkou Medzinárodnej súťaže mladých vokalistov Eleny Obraztsovej v ruskom St Petersburgu, je laureátkou mnohých ďalších medzinárodných a regionálnych hudobných súťaží. Je hosťujúcou sólistkou v ľvovskom hudobnom telese DaCapo K&K Opernchor. Okrem hudby sa venuje aj medicíne. V roku 2017 získala magisterský titul v odbore všeobecného lekárstva na Národnej medicínskej univerzite Danyla Halyckého v Ľvove a v súčasnosti je stážistkou na oddelení anesteziológie Regionálnej nemocnice v Ľvove.


Zborová dirigentka a učiteľka spevu populárnej piesne sa narodila 30. apríla 1990 v ukrajinskom meste Luck. Od 6 rokov študovala klavír na hudobnej škole. V rokoch 2005 – 2009 absolvovala s vyznamenaním štúdium dirigovania na Volyňskom štátnom hudobnom učilišti kultúry a umení v rodnom meste. V štúdiu pokračovala v rokoch 2009 – 2014 na katedre zborového dirigovania v Ľvovskej národnej hudobnej akadémii M. Lysenka a získala titul magister. Pôsobila v Štátnej zaslúžilej zborovej kapele „Trembita“ a ako učiteľka spevu v teologickom seminári. Je sólistkou viacerých zborov – „Jesy Juva”, medzinárodný jazz-zbor «Aktuálna tendencia“, „Soli Deo”, „Gaudeamus” a „Євшан“.