University of the Philippines Manila Chorale je oficiálnym speváckym telesom univerzity vo filipínskej Manile. Stretávajú sa v ňom študenti rôznych študijných odborov, ktorých spája spoločná láska k spevu a hudbe. Zbor sa zameriava nielen na interpretáciu svetového repertoáru rôznych žánrov, ale aj na prezentáciu filipínskej kultúry prostredníctvom diel filipínskych autorov. Zbor má za sebou niekoľko desiatok úspešných galakoncertov, benefičných koncertov, absolvoval šesť európskych turné, zbiera ocenenia na domácich aj medzinárodných súťažiach. V rebríčku Musica Mundi World Ranking List – Top 50 najlepších detských a mládežníckych zborov mu za rok 2012 patrila 36. priečka a v rebríčku Musica Mundi Interkultur World Ranking List - Top 1000 Choirs sa za rok 2017 umiestnil na 201. priečke. Na začiatku roku 2014 sa zbor spolu s ďalšími filipínskymi zbormi zúčastnil Masterclass švédskeho dirigenta Freda Sjöberga, v októbri 2014 sa zbor predstavil ako jeden z hostí na Medzinárodnom festivale speváckych zborov v japonskej Karuizawe. Po návrate bola zboru udelená cena Gawad Chancellor Award pre študentskú organizáciu, ktorá najvýraznejšie reprezentuje navonok svoju univerzitu.


Bol založený v roku 1990 mladými tvorivými ľuďmi z Ľvova. Zbor má široký repertoár všetkých období, účinkoval na mnohých festivaloch a koncertoch v celej Európe, USA, Kanade a na Ukrajine. Získal aj niekoľko prestížnych ocenení na súťažiach. Vydal 5 CD diskov. Umeleckým vedúcim zboru je p. Ihor Danjkovskyj.  


Študentský symfonický orchester vznikol v roku 2013 na základe iniciatívy Kultúrneho centra mesta Brzeg. Členmi orchestra sú absolventi Akadémie umení z Wroclawi, ako aj študenti konzervatórii a hudobných škôl. Orchester má za sebou úspešné koncerty v celom Poľsku a v repertoári má aj mimoriadne rozsiahle vokálno-inštrumentálne diela. Niekoľkokrát sa predstavil aj v zahraničí. Dirigentom a umeleckým vedúcim je Marek Kudra, absolvent zborového dirigovania a študent operno-symfonického dirigovania vo Wroclawi.

Umelecký vedúci: Marek Kudra


Zbor predlžuje tradíciu Zborového združenia mesta Cieszyn, ktoré vzniklo pred viac ako 100 rokmi, v roku 1908. Členmi zboru sú študenti a absolventi univerzity. Zbor získal počas svojej histórie množstvo významných ocenení po celom svete a patrí medzi širšiu svetovú špičku medzi zmiešanými zbormi. Repertoár tvoria diela svetovej a poľskej hudby rôznych historických období. Zbor sa predstavil v celej Európe, ale aj v ďalekej Kórei či Tajwane.

Dirigent: Izabela ZIELECKA-PANEK


Dychový orchester Užhorodského štátneho hudobného učilišťa vznikol v roku 1948. Jeho prvým vedúcim bol zakladateľ oddelenia dychových nástrojov Ivan Dmytrovyč Serij, po ňom orchester viedli Petro Mykolajevyč Nefjodov, Mychajlo Ivanovyč Iljin, Jurij Andrijovyč Bronzej a Anatolij Oleksijovyč Nozdraň. Od roku 1982 súbor vedie zaslúžený pracovník kultúry Ukrajiny Stepan Karlovyč Tomyč. Orchester je laureátom a držiteľom 1. miesta VI Medzinárodného súťažného festivalu detského a mládežníckeho umenia "Zakarpatskyj edeľvejs - 2011". 

Umelecký vedúci: Stepan Karlovyč Tomyč


Jeho vznik sa datuje do roku 1947 a poznajú ho nadšenci dychovky nielen  z Košíc a okolia, ale aj na Zamagurí, v Bardejove, Poľsku a v  Maďarsku. V minulosti sa pravidelne zúčastňoval prehliadok dychových súborov v Medzeve, Moldave, Štóse, Košiciach, Bardejove a iných. Jeho vystúpenia boli zamerané prevažne na štátne oslavy - májové oslavy, rôzne výročia, obecné oslavy. V súčasnej dobe je zloženie repertoáru dychového súboru zamerané väčšinou na zábavné podujatia, plesy, rôzne „popoludnia pri dychovke“, ale aj pohreby a rôzne cirkevné slávnosti pri hraní za pochodu, alebo na mieste. Dychový súbor tvoria hudobní nadšenci rôzneho vekového zloženia a vďaka ním súbor už pomaly 70 rokov reprezentuje nielen seba, ale aj samotnú obec Trstené pri Hornáde. 


Orchester vznikol v školskom roku 2006-2007, zúčastňuje sa školských verejných koncertov, súťaží a iných kultúrnych akcií v rámci mesta Košice. Repertoár je zložený zo známych klasických moderných a tanečných melódií. Týmto sa orchester snaží prezentovať veľké dychové nástroje v netradičnom zoskupení podporené rytmickou sekciou, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť telesa. Klasik band získal niekoľko ocenení na celoslovenských súťažiach v Gelnici, Novákoch, Košiciach a takéto úspechy sú veľkou motiváciou pre našich mladých hudobníkov, ktorých okrem spoločného muzicírovania spájajú aj priateľské vzťahy. Dirigent: JÁN SAMSELY


Miešaný spevácky zbor vznikol v roku 1985 pri Regionálnej rade Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenska. Zakladateľom, dirigentom a umeleckým vedúcim je Mgr. Levko Dohovič. Absolvoval stovky vystúpení na Slovensku i v zahraničí (Maďarsko, Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Poľsko, Bulharsko, Ukrajina). Úspešne reprezentuje organizáciu a mesto Košice na ústredných zväzových akciách i na iných podujatiach celoslovenského charakteru. Uskutočňuje vianočné a novoročné koncerty, vystupuje na rôznych kultúrnych podujatiach (Kultúrne leto v Košiciach atď.). Repertoár zboru tvoria skladby a úpravy ukrajinských  skladateľov a skladateľov iných národov od 17. storočia po súčasnosť, ľudové piesne, koledy, ako aj sakrálne skladby a liturgické piesne východného obradu. Pripravil niekoľko veľkých premiérových projektov, naštudoval divadelnú hru Nazar Stodoľa s hudobnou časťou Večornyci. Zbor spolupracuje s mládežníckym orchestrom Musica Iuvenalis z Košíc. Vystriedali sa v ňom desiatky spevákov a z jeho radov vznikla napríklad mužská spevácka skupina Poľana či známi interpreti ľudových piesní Rusínov-Ukrajincov. V roku 2002 zbor dostal Cenu mesta Košice za dlhoročnú umeleckú činnosť, šírenie dobrého mena mesta Košice doma i v zahraničí a za zachovávanie hudobných tradícií Rusínov-Ukrajincov, za upevňovanie ekumenizmu a duchovné obohacovanie spoluobčanov.


Helena Becse Szabó v roku 2007 debutovala na doskách Opery SND, kde je odvtedy pravidelným hosťom. Výber z postáv v Opere SND: Valenncienne (Veselá vdova), Micaela (Carmen), Pamina (Čarovná flauta), Nedda /Colombina/ (Komedianti), Inez (Trubadúr), Eurydika (Orfeus a Eurydika), Milena (Svätopluk),Sibyl Vane (Dorian Gray), Líza (Zem úsmevov). Je hosťujúcou sólistkou Štátnej opery Banská Bystrica (od 2007) i Štátneho divadla Košice (od 2008). V roku 2014 vystúpila v Štátnej opere Praha ako Pamina v Mozartovej Čarovnej flaute.

Pravidelne vystupuje aj ako koncertná sólistka. Spolupracovala s viacerými domácimi i zahraničnými orchestrami (napr. Solamente naturali, Cappella Istropolitana, I musici del teatro, ŠKO Žilina, Orchester SWR Rundfunkorchester, Deutsche Radio Philharmonie a ď.).  S orchestrom a zborom Slovenskej filharmónie interpretovala Poulencovo dielo Gloria pod taktovkou Emmanuela Villauma. V roku 2014 sa v rámci Bratislavských hudobných slávností predstavila samostatným piesňovým recitálom a v roku 2016 (rovnako v rámci BHS) interpretovala dva cykly Troch piesní na slová Endre Adyho Štefana Németha-Šamorínskeho.


Je absolventkou klavírneho oddelenia Termopiľského štátneho hudobného učilišťa S. Krušelnickej (2002) a vokálnej fakulty Národnej hudobnej akadémie Ukrajiny P. I. Čajkovského v Kyjeve v triede národných umelkýň Ukrajiny, profesoriek Haliny Tuftinej a docentky Ľudmily Jurčenko. Počas štúdií účinkovala v operných inscenáciách Operného štúdia akadémie, v roku 2011 sa stala sólistkou Kyjevského municipálneho akademického divadla opery a baletu pre deti a mládež. Od roku 2016 je sólistkou Štátneho divadla Košice. Získala viacero ocenení na medzinárodných súťažiach na Ukrajine, pred necelým rokom získala aj druhé miesto na prestížnej Medzinárodnej speváckej súťaži A. Dvořáka v Karlových Varoch.


Pochádza z českej hudobnej rodiny, obaja rodičia sú poprednými violončelistami pôsobiacimi v zahraničných filharmóniách (Španielsko, Slovensko, …). V koncertnej sezóne 2015/2016 sa predstavila ako sólistka Štátnej filharmónie Košice s violončelovým koncertom od Eduarda Lala pod vedením vynikajúceho českého dirigenta a šéfdirigenta ŠfK Zbyňka Mu̎llera, a tiež so skladbou Klid lesa od Antonína Dvořáka pro sólo violončelo a orchester pod vedením Jána Kučeru v sprievode Šfk. Sólovo uviedla aj koncert L. Boccheriniho s orchestrom Musica Iuvenalis na turné vo Francii, v Španielsku a na Slovensku s orchestrom košického Konzervatória.

Je držiteľkou množstva ocenení: 1. miesto v Súťaži konzervatórií Slovenska v kategórii sólová hra (2012) a tiež 1. miesto v kategórii komorná hra (2014), v súťaži Mladý violončelista Slovenska 2009 získala 1. miesto a Cenu pre najlepšieho violončelistu súťaže a tiež dve 2. miesta v rokoch 2007 a 2008. V roku 2008 v klavírnom triu spolu s Teréziou Šofrankovou a Martinou Kudlovskou získala 1. miesto v Celoštátnej súťaži v komornej hre umeleckých škôl Musica Camerata Ján Albrecht a Cenu za mimoriadny umelecký výkon. Je zakladajúcou členkou Prague Academy Quartet, ktoré tvorí s kolegami Teréziou Šofrankovou (husle), Ondrej Papež (husle) a Šimon Truszka (viola) na pôde Akadémie múzických umení v Prahe.

Hudbe sa začala venovať už od detstva na Základnej umeleckej škole v Košiciach. Po štúdiu na gymnáziu sa rozhodla študovať violončelo na Konzervatóriu v Košiciach v triede MgA. Milana Červenáka. Ešte počas štúdia na konzervatóriu bola prijatá Akadémiu múzických umení v Prahe, kde pokračuje v štúdiu v triede MgA. Miroslava Petráša.


Ako sólista spolupracoval so Štátnou filharmóniou Košice, SKO Bohdana Warchala, s komorným orchestrom Musica Iuvenalis a s Franz Schmidt Kammerorchester. Predstavil sa vo viedenskom Musikverein, v Teatro alla Scala v Miláne. V rámci štúdia komornej hudby sa zúčastnil na projekte Hotchkiss Chamber Music v USA a na letnej akadémii Angelika Prokopp Sommerakademie der Wiener Philharmoniker 2015.  Od roku 2015 je členom zoskupenia Quasars Ensemble.