St. Ephraim patrí od svojho založenia pred 14 rokmi k najpopulárnejším mužským zborom v Maďarsku. Štartom kariéry svetoznámeho súboru bolo vydanie CD nosiča – Skladby Janosa Boksaya na karpatské Grécko-katolícke cirkevné motívy. Zbor sa predstavil na 4 kontinentoch v 17 krajinách. Vydal desať CD nosičov. Základ repertoáru tvoria dve hlavné témy – Byzantská liturgická tvorba a Maďarská zborová tvorba skladateľov Liszta, Bártoka, Kodálya a Ligetiho. Veľký dôraz a majstrovstvo sa prejavuje aj v súčasnej tvorbe. Zbor získal množstvo ocenení a diplomov. Zakladateľom a umeleckým vedúcim zboru je Tamás Bubnó.

Umelecký vedúci: Tamás Bubnó